နယ်မြို့များတွင် မဲဆွယ်စီးရုံးမည် NLD ပါတီမှ ဦးဆောင်ပြီး စတင်ကာ အောင်မြင်အောင်

NLD ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပါတီဒုဥက္ကဌ(၁)ဦးဝင်းမြင့်တို့သည် ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ယနေ့မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်မည်

NLD ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပါတီဒုဥက္ကဌ(၁)ဦးဝင်းမြင့်တို့သည် ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ယနေ့မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီမှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။

နေပြည်တောင်၌ ကျင်းပသည့် NLD ပါတီ၏ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးသည် တည်ဆဲပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ -၇(ခ)အရလည်းကောင်း၊ဒုတိယဝန်ကြီးတစ်ဦးဦးသည် တည်ဆဲပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ -၁၇(ဃ)အရလည်းကောင်း၊နောင်လာမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်ရွေးချယ်ခံမည့်သူဖြစ်ပါက နိုင်ငံသားတစ်ဦးအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၈၊ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ပေးအပ်ထားသော ရွေးကောက်တင်မြောက်ပိုင်ခွင့် မဆုံးရှုံးစေရန် အလို့ထာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၀နှင့် ၁၂၁ တို့ပါ ပြဌန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်းကောင်း၊နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဟု ပြဌန်ထားသည်။

ထို့ကြောင့် NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဒုဥက္ကဌ(၁)ဦးဝင်းမြင့်တို့သည် ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ယနေ့မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများနှင့်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအား အသိပေးကြေညာကြောင်း NLD ပါတီ ထုတ်ပြန်၏ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။

လက်ရှိအချိန်၌ NLD ပါတီ ဒုဥက္ကဌ(၁) ဦးဝင်းမြင့်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဖြစ်လည်းကောင်း၊NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း နိုင်ငံတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *